Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

daily:organitzacio_wiki [2019/05/01 07:43] (current)
admin created
Line 1: Line 1:
 +====== Introducció ======
 +
 +
 +Què és una wiki? Es molt més fàcil buscar-ho per internet, mirar directament la wikipedia i veure què significa. De totes maneres, per fer un resum ràpid es pot dir que el concepte wiki es un sistema per organitzar i categoritzar.
 +
 +La base mes simple es que la wiki es un format. Es text escrit de tal manera que permet especificar,​ organitzar i enllaçar la informació. Molt senzill.
 +
 +Això es una wiki. Es texte pla marcat de tal manera que es pot distingir cada secció, capítol, subcapítol i demés. La base es que no seria més que un "​word"​ per escriure sobre un tema. Però que es el que el fa tant diferent i tant potent alhora? La capaçitat d'​enllaçar temes i de permetre la colaboració.
 +
 +===== Enllaçar =====
 +
 +Permet que pugui indicar, dins un document, una paraula, un tema, que fa referència a un altre document. Així de senzill.
 +
 +Amb els enllaços es pot dividir la informació per separar temes o per facilitar l'​organització de un sol tema, ja sigui perquè es pot distingir en "​sub-temes"​ o perquè el tema es massa llarg o complex per posar-lo en un sol document.
 +
 +===== Colaboració =====
  
  • daily/organitzacio_wiki.txt
  • Last modified: 2019/05/01 07:43
  • by admin